PRESENTACIÓ DE LES 2ES PROVES LLIURES
Els grups Email (9-10 anys), Magazine (10-11 anys) i Fax (11-12 anys) hem presentat les nostres 2es Proves lliures d'aquest curs.

La Prova lliure és un treball que fem a casa, durant el trimestre, triat per nosaltres i a partir d'un projecte que ens proposem a l'inici.
Entrades populars