Passa al contingut principal

Entrades

Destacats

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA. PROJECTE HUMANÍSTIC SOBRE MAQUIAVEL I ERASME DE ROTTERDAM

Els alumnes han d'adquirir una importantissima competència que és la comunicativa. Saber adreçar-se al receptor i distingir les diverses situacions comunicatives per emprar el registre lingüístic adequat a cadascuna. La coherència, la cohesió interna de les idees, expressar els continguts de manera clara, precisa i entenedora. La correcció lingüística (sintaxi, lèxic, connectors...), la prosòdia correcta i expressiva (pronunciació, fluïdesa, to...), així com l’ús dels elements no verbals (gestos, mirades...) contribueixen de manera decisiva a la bona comunicació del missatge.  En aquest cas es va parlar sobre Maquiavel i Erasme de Rotterdam.

Entrades més recents

Assemblea de propostes

Aprenentatge basat en projectes: HTH-Escola L'Horitzó

JUGANT EN EQUIP

TREBALLANT LA HISTÒRIA DE BARCELONA

TREBALL MATEMÀTIC

COMPARTIM ELS NOSTRE EMOCIONARI

TRANSFORMEM...

PARTICIPEM A UNES JORDANES D'ATLETISME AL CEM LA MAR BELLA

PUNT VERD

PROJECTE HUMANÍSTIC SOBRE LA DIVERSITAT

ORGANITZEM...

TENIM UNA TENDA!

PROJECTE THE POWER WITHIN

PLANTADA A L'HORT I PREPAREM LES TAULES DE CULTIU

FEM ESTADÍSTICA...

ANTONI BENAIGES, EL MESTRE QUE VA PROMETRE EL MAR

CONEIXEM ÀFRICA

Els nostres alumnes participen en un debat al CCCB amb el matemàtic i divulgador científic Marcus du Sautoy